Valitse sivu

""Noin 80 % työikäisistä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.

Vuoden alussa on aloittanut toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma, joka tekee työtä tilanteen korjaamiseksi.

Liikkumaton ja passiivinen elämäntapa heikentää ihmisten elämänlaatua ja aiheuttaa samalla yhteiskunnalle yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset muun muassa sairaanhoitokuluina ja työstä poissaoloina. Kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannuksia vuodessa kunnan koosta riippuen.

Liikkuva aikuinen -ohjelman työssä on kaksi pääväylää:

  1. Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja.
  2. Kuntia patistetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että tasalaatuista liikuntaneuvontaa saa joka kunnassa samaan tapaan kuin esimerkiksi fysioterapiaa. Palvelu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Työn pääpainopisteiden lisäksi Liikkuva aikuinen -ohjelma muun muassa pitää yllä miesten hyvinvointiin keskittyvää Olipa kerran mies -sivustoa, järjestää fyysisen kunnon roadshow-mittauksia sekä organisoi vuosittain työyhteisöille suunnatun Porraspäivät-tapahtumaviikon.

Uusi ohjelma puhuu erityisesti arkisen aktiivisuuden ja liikkumisen puolesta. Ohjelma tekee myös työtä sen eteen, että yhteiskuntaa rakennetaan liikkumista suosivaksi kaikille, olipa elämäntilanne mikä hyvänsä.

Liikkuva aikuinen -ohjelma jatkaa 25 vuotta sitten perustetun, vuoden lopussa toimintansa päättäneen Kunnossa kaiken ikää -ohjelman perintöä. Liikkuva aikuinen -ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes.

Kehtaa, viitsi, uskalla! Katso, miten aktiivisuudesta tehdään uusi normaali: www.liikkuvaaikuinen.fi.

Lisätietoja:

Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, 0500 542 193, jyrki.komulainen(a)liikkuvaaikuinen.fi

Annamaija Manninen, viestintäpäällikkö (vs.), 044 769 5384, annamaija.manninen(a)liikkuvaaikuinen.fi