Valitse sivu

hakemukset 28.2.2020 mennessä

Liikunnan harrastusseteli on tarkoitettu kärköläläisten vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen vuonna 2020. Hankkeen kohderyhmää ovat toimeentulotukea saavat lapsiperheet. Kun vähävaraisen perheen lapsi tai nuori osallistuu hankkeen kumppaniseuroiksi lupautuneiden seurojen toimintaan, hän voi kattaa liikuntaharrastussetelillä liikuntaharrastuksen perustoiminnasta aiheutuvat kulut tai osan niistä. Liikuntaharrastuksen tulee olla viikottaista ja ohjattua. Urheilukilpailu-, kilpailumatka-, leiri- tai välinekustannusten ei katsota kuuluvan perustoiminnasta aiheutuviksi kuluiksi. Harrastussetelin euromääräinen enimmäisarvo on 100 euroa yhtä lasta kohden vuodessa. Harrastusetelillä voi kattaa taannehtivasti 1.1.2020 alkaen liikuntaharrastukseen osallistumisesta aiheutuneita kustannuksia.

Hankkeen kumppaniseuroiksi ovat lupautuneet:

  • Järvelän Jäppärä
  • Kärkölän Kisa-Veikot
  • Kärkölän Urheiluratsastajat
  • Lappilan Nousu

Hakemus tulee toimittaa 28.2.2020 mennessä Kärkölän kunnan sivistyspalveluihin: Kärkölän kunta/sivistyspalvelut, Virkatie 1, 16600 Järvelä. Hakemukseen tulee liittää kopio toimeentulotukipäätöksestä.

Mikäli rahoitusta on jäljellä elokuussa 2020, järjestetään uusi haku.

Lisätietoja: Toni Klang, liikuntahankekoordinaattori, 044 770 2214, toni.klang(a)karkola.fi


Osallistumisavustus mahdollinen vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille

Kärkölän Yhtenäiskoulu on vastaanottanut yksityisien henkilöiden ja yhdistysten lahjoituksia. Varoilla mahdollistetaan Kärkölän kunnan esi- ja perusopetuspalvelujen piirissä olevien, vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten osallistuminen koulun toiminta-aikana järjestettäviin maksullisiin, omarahoitteisiin aktiviteetteihin (luokkaretki, leirikoulu tms.), mikäli perheen taloudellinen tilanne olisi esteenä toimintaan osallistumiselle. Osallistumisavustukset ovat harkinnanvaraisia ja tapauskohtaisia sekä edellyttävät avustuksen tarpeellisuuden todentamista. Mikäli avustustarpeita ilmenee, pyydetään olemaan suoraan yhteydessä koulun rehtoriin.

Anneli Luostarinen, rehtori, 044 770 2134, anneli.luostarinen(a)karkola.fi