Valitse sivu

Yhtenäiskoulun toisen vaiheen suunnittelu etenee.

Tieto Kärkölän Yhtenäiskoulun rakennusten kunnosta on selvitysten myötä tarkentunut tällä vaalikaudella. Selvityksiä vauhditti aktiivisten vanhempien kiitettävän vahva panos. Selvitysten perusteella on edetty toimenpiteissä, seuraavassa selvitystä päivän tilanteeseen.

Vuokkoharjun koulun sisäilmaongelmat pakottivat väistötilajärjestelyyn, joka ei ollut laadukas, mutta päätetyssä aikataulussa ainoa vaihtoehto. Uusi koulurakennus pyrittiin tekemään mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti ja rakentamisen toimikunnan johdolla tavoitteet täyttyivät kiitettävästi. Keltasiipi on ollut nyt käytössä lukukauden alusta ja opetustilojen osalta asiat ovat kunnossa. Viimeisiä takuukorjauksia tullaan tekemään vielä ensi kesänä.

Opintien koulun sisäongelmat eivät oireilujen mukaan ole olleet yhtä pahat kuin Vuokkoharjussa, mutta rakenneselvitysten myötä on selvinnyt, että myös pääosa Opintien tiloista lähestyy elinkaaren loppua. Selvitysten ja vertailulaskelmien perusteella voitiin todeta, ettei koulun peruskorjaus ole järkevää ainakaan C-osassa. Terveysviranomaisten vaatimuksesta sovittiin kuitenkin toimenpideohjelma, jossa aloitetaan uusien tilojen rakentamisen suunnittelu ja varmistetaan nyt käytössä olevien tilojen turvallinen käytettävyys.

Opintien koulun tiivistyskorjaukset on toteutettu pääosin kevään aikana ja viimeiset kohteet on hoidettu syyslomalla. Myös koulun ilmastointiin, oppimateriaalivarastoihin ja siisteyteen on kiinnitetty huomiota. Kustannukset korjauksista ja muista toimenpiteistä nousevat yli miljoonaan euroon. Tiivistyskorjausten suunnittelussa, valvonnassa ja jälkitarkastuksissa on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita ja toimista on raportoitu terveysviranomaisille. Oireilijoiden määrä on selvästi vähentynyt. Tämän vuoden puolella terveysviranomainen tulee tekemään asianosaisilla kyselyn koulun terveystilanteesta. Helmikuussa 2020 pyritään lisäksi teettämään kunnan toimesta THL:n mallin mukainen sisäilmakysely.

Koulun toisen vaiheen suunnittelu etenee ensi viikolla neuvotteluvaiheeseen. Rakentamisen työryhmä nimeämät henkilöt jatkavat suunnitteluneuvotteluja viiden rakennusliikkeen kanssa. Aikataulutavoitteena on, että varsinaiset tarjouspyynnöt esitetään tammikuussa ja urakoitsija valitaan maaliskuussa. Lopullinen koulun valmistumisaikataulu tarkentuu neuvotteluiden myötä.

Liikuntahallin suunnittelun urakoitsijaksi valikoitui tarjouskilpailussa Pallas Rakennus Oy. Suunnitteluprosessi heidän kanssaan on alkanut ja tavoitteena olisi tehdä lopullinen rakentamispäätös huhtikuussa.

Lisätiedot: Markku Koskinen, pormestari, 045 160 4164, markku.koskinen(a)karkola.fi