Valitse sivu

Ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijät

fillaristiKärkölän kunta sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa. Se on luonnonläheinen kunta, jonka naapurikuntia ovat Hausjärvi, Hollola, Mäntsälä ja Orimattila. Kärkölä liittyi marraskuussa Hiilineutraalien kuntien (Hinku) verkostoon.

”Liittyminen on Kärkölän kunnan vastaus Päijät-Hämeen maakuntaliiton tavoitteeseen päästä HINKU-maakunnaksi”, kertoo ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen. Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Päijät-Hämeen liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kansallisessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -ilmastohankkeessa. Mukana oleville alueille laaditaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat. Tätä työtä varten on perustettu Päijät-Hämeen alueellinen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä, jossa Kärkölän kunta on mukana.

Kunnassa on tehty konkreettisia ilmasto- ja energiatoimia

”Olennaisinta on se, että Kärkölän kunta on luopunut fossiilisten polttoaineiden käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä. Polttoöljyä käytetään vain varavoimana”, kertoo Hyytiäinen.

Kunta käyttää esimerkiksi virastotalon lämmitykseen Koskipower Oy:n tuottamaa biokaukolämpöä ja jakamisesta vastaa Kärkölän Lämpö Oy. Vuokkoharjun kiinteistöjen eli päiväkodin ja entisen koulukiinteistön lämmitysenergia tuotetaan omassa biolämpövoimalassa. Entisen vanhainkodin lämmitys hoidetaan maalämpökaivojen tuottamalla energialla.

Kaikessa sähkönkulutuksessaan kunta käyttää Nordic Green Energyn tuottamaa pohjoismaista vesi-, tuuli- ja aurinkosähköä. ”Katuvalaistusta on muutettu led-valoihin ja sitä työtä jatketaan myös tulevina vuosina.”, sanoo Hyytiäinen.

Tulevaisuudessa myös kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastotalkoisiin

”HINKU-kunnaksi liittyminen tulee teettämään kunnalle työtä. Liittyminen edellyttää kuntien energiatehokkuussopimuksen laatimista ja katselmuksia. Näin saadaan selvitettyä mahdollisia energiansäästöjä”, kertoo Hyytiäinen

Suurena vahvuutena Hyytiäinen näkee sen, että kunta on omassa organisaatiossaan tehnyt jo olennaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään. Tulevaisuudelta kunta odottaa, että mukaan saadaan vielä laajalti asukkaiden ja yritysten omia toimenpiteitä.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja
Ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen, Kärkölän kunta, 044 770 2235, riitta.hyytiainen(a)karkola.fi
Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, 029 525 1629, jyri.seppala(a)ymparisto.fi

Alkuperäinen julkaisu: hiilineutraalisuomi.fi