Valitse sivu

hakemukset 15.11. mennessä

apurahaKärkölän kunnanvaltuuston ja kunnallisneuvos Väinö Seppälän rahaston apurahat ovat haettavana.

Rahaston tarkoituksena on avustaa kärköläläisiä opiskelijoita, jotka peruskoulun ja/tai lukion suoritettuaan opiskelevat päätoimisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakoulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa. Etusijalla ovat maa- ja metsätalousalalle sekä teollisuuteen valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat.

Kärköläläiseksi katsotaan opiskelija, jonka väestökirjalain mukainen kotipaikka on Kärkölä. Kärköläläiseksi katsotaan myöskin opiskelija, joka täyttää seuraavat kolme ehtoa:

  • Opiskelijan väestökirjalain mukainen kotipaikka on ollut Kärkölä hänen saadessaan peruskoulun tai lukion päästötodistuksen.
  • Opiskelijan väestökirjalain mukainen kotipaikka on ollut Kärkölä hänen aloittaessaan päätoimisen opiskelun peruskoulun tai lukion suoritettuaan.
  • Jommallakummalla opiskelijan vanhemmista, mikäli he ovat elossa, on väestökirjalain mukainen kotipaikka Kärkölässä.

Apurahahakemukseen on liitettävä selvitys opintojen kestosta ja opintomenestyksestä sekä pankkiyhteys. Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kärkölän kunnanhallitus, Virkatie 1, 16600 Järvelä tai kirjaamo(a)karkola.fi 15.11.2019 mennessä.