Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusMyönnettiin ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa JST Kuljetuspalvelu Oy:lle jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnoille Taapurin teollisuusalueelle.
  • Siirrettiin Wienerberger Oy:n Erkkilän savenottoaluetta koskeva maa-aineslupa GRK Infra Oy:lle.
  • Käsiteltiin ensi vuoden talousarviota.
  • Annettiin lausunto hallinto-oikeudelle maisematyölupaa koskevasta asiasta.

Riitta Hyytiäinen