Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusMerkittiin tiedoksi teknisen johtajan myöntämiä lupia, joista merkittävin oli Mäntsäläntien biovoimalaitos ns. lautatarhan alueelle
  • Merkittiin tiedoksi ympäristösihteerin meluilmoituksesta tekemä päätös, joka koskee elokuussa järjestettävää Oriharo Beach Games -tapahtumaa
  • Myönnettiin GRK Infra Oy:lle (entisen Lappilalan tiilitehtaan alue) ympäristöluvan muutoslupa. Muutos koski eräiden rakennus- ja purkujätteiden käyttöä suojavallin ja kenttärakenteiden rakentamisessa ja muutoksia toiminta-aikoihin. Ympäristölupahakemus ja päätös tulevat nähtäville kirjastoon.

Riitta Hyytiäinen