Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

Päätökset:allekirjoitus

 • Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle puheenjohtajiston ja hallituksen vaalia aiemmin sovitun ohjelman mukaisesti.
 • Päätettiin esittää valtuustolle PHHYKY:n perussopimuksen muutosten hyväksymistä.
 • Selvityksen jälkeen päätettiin olla muuttamatta varhaiskasvatuksen maksuja.

Käsiteltiin useita aloitteita, joista sivistystoimen valmisteluun ohjattiin:

 • aloite ennakoivasta hammashuollosta

ja teknisen toimen valmisteluun aloitteet:

 • muistomerkkien kunnostamisesta
 • käytöstä poistuvien rakennusten, erityisesti koulujen, jatkotoimista
 • suojateiden ja bussipysäkkien lisäämisestä
 • koirien uimarannasta
 • Nerolan toiminnan valvontaa koskevan aloitteen osalta pyydetään lausunto PHHYKY:ltä.
 • Toteutetuiksi todettiin koulujen rakentamiseen liittyvät aloitteet.

Hyväksyttiin

 • vuoden 2018 tilinpäätökseen tehdyt tekniset korjaukset
 • omakotitonttien myyntikampanja esityksen mukaisesti

Keskusteltiin rehtorin rekrytoinnista ja sovittiin jatkotoimista

Koulun virallisena nimenä säilytetään ehdotusten mukaan Kärkölän Yhtenäiskoulu. Koulurakennusten kutsumanimien päättäminen annettiin sivistystoimen valmisteltavaksi

Tiedoksi merkittiin:

 • kunnan työhyvinvointikyselyn hyvin kehittyneet tulokset
 • saapuneet kirjeet, tehdyt viranhaltijapäätökset ja pormestarin katsaus
 • sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkon toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019

Markku Koskinen