Valitse sivu

strategian toteuttamisesta

peukutKärkölän kunnanvaltuusto kokoontui seminaariin lauantaina 11. toukokuuta 2019. Pääaiheena oli strategiatyö: strategian toteutumisen katselmus, strategian päivitys ja virkamiestyön ohjaaminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Paikalla olleet luottamushenkilöt ja virkamiehet arvostelivat viimeisen kahden vuoden aikana tehtyä työtä ja saavutuksia kouluarvosanoilla. Yhteistyön kehittymisestä annettiin arvosana 7,7 ja hyvinvoinnin kehittämisestä 7,9. Kasvutavoitteen osalta arvosana oli 7,3 ja talouden kehittymisestä arvosana jäi tasolle 6,9. Tyydyttävä arvosana kuvastanee sitä, että toiminnan kehittämisessä ollaan oikealla tiellä, mutta paljon on tehtävää jatkossakin. Henkilöresursseihin nähden toteutumista voidaan pitää melko hyvänä.

Jatkotyöskentelyssä pyrittiin arvioimaan osa-alueita, joita virkamiesten tulisi erityisesti kehittää. SOTE-asioissa toivottiin kunnan ottavan entistä aktiivisemman roolin erityisesti ikä-ihmisten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kehittämisessä. Elinvoiman kehittämisessä toivottiin lisää toimia asumisen kehittämisessä, kunnan markkinoinnissa ja tonttimyynnissä. Uuden koulurakentamisen myötä Kärkölän kiinnostavuus asuinpaikkana on kasvanut. Kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämisessä toivottiin 3. sektorin aktiivisuuden lisääntymistä ja kunnan aktiivista kannustusta.

Seminaarin lopuksi tutustuttiin päätöksentekoa helpottavaan ennakkovaikutusten arviointimenettelyyn harjoitustyön muodossa. Päätösten valmistelussa tulisi arvioida systemaattisesti eri vaihtoehtojen vaikutukset esimerkiksi lapsiin, nuoriin, ympäristöön, kunnan talouteen ja elinvoiman kehittymiseen.