Valitse sivu

valtionavustusta

avustusKärkölän kunta on hakenut joulukuussa 2018 valtionavustusta lasten ja nuorten päiväleiritoimintaan Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan -määrärahoista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle valtionavustusta 2 500,00 euroa.

Myönteinen päätös perustuu lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustuksen hakuilmoituksessa esitettyyn avustuksen käyttötarkoitukseen sekä käytettävissä olleisiin varoihin. Avustuksia jaettaessa otettiin huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat painopisteet ja laadulliset kriteerit toiminnalle, harrastustoiminnan paikallinen monipuolisuus, tuen alueellinen jakautuminen maakunnittain ja kunnittain, kielellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo, rahoituspohjan realistisuus sekä toimintaan kohdennetut muut julkiset tuet.