Valitse sivu

Tarkista jätevesijärjestelmäsi toimintakunto!

kvvyNyt 6.-12.5.2019 vietettävällä valtakunnallisella jätevesiviikolla kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä toimivuus, kunnostustarve ja -aikataulu. Jätevesijärjestelmän on oltava toimiva ja hyvin hoidettu, jotta lähivesistöt ja -ympäristö pysyvät puhtaina ja hyvässä kunnossa.

Jätevesijärjestelmän kunnostuksen aikataulu riippuu kiinteistön sijainnista. Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla 100 m säteellä vesistöstä jätevesijärjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muissa tapauksissa järjestelmän kunnostusvelvoite laukeaa viimeistään seuraavan suuren remontin yhteydessä.

Miten arvioida oman järjestelmän toimintakunto?
Jos rakennus on liitetty viemäriverkostoon tai oma jätevedenkäsittelyjärjestelmä on rakennuttu vuoden 2004 jälkeen, asiat ovat yleensä kunnossa. Muissa tapauksissa olisi hyvä kartoittaa kiinteistöllä muodostuvat jätevedet ja niiden käsittelyn tilanne.

Jätevesijärjestelmän kunnostustarvetta voi karkeasti arvioida muutamalla tunnusmerkillä. Jätevedenkäsittelyjärjestelmä saattaa vaatia tehostamista, jos järjestelmä koostuu ainoastaan saostuskaivoista, vedenkäyttö tai varustelutaso on noussut järjestelmän rakentamisen jälkeen, järjestelmän toiminnassa on ongelmia tai järjestelmän rakenteesta ei ole tietoa.

Jos kiinteistöllä on ns. kantovesi, veden käyttö katsotaan vähäiseksi ja varsinaista jätevedenkäsittelyjärjestelmää ei tarvita. Tässäkään tapauksessa jätevettä ei saa päästää suoraan vesistöön, vaan se tulee imeyttää maahan.

Neuvontaa saatavilla
Jos oman kiinteistön tilanne mietityttää, neuvoa voi kysyä jätevesineuvojilta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tarjoaa maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa kevään ja kesän ajan Hämeessä ja Pirkanmaalla. Neuvojilta voi kysellä jätevesien käsittelystä, jätevesijärjestelmistä ja lainsäädännön tulkinnasta. Neuvojat tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla sekä kesätapahtumissa jätevesineuvontapisteillä.

Neuvonnan sivut: www.kvvy.fi/jatevesi

Neuvonnan kesäkiertue lähelläsi: www.kvvy.fi/tapahtumakalenteri.

Lisätiedot: Projektiasiantuntija Laura Virtanen, laura.virtanen(a)kvvy.fi, 050 476 3500

Neuvontatyön rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.