Valitse sivu

ennakkoäänestys 15.-21.5., vaalipäivä 26.5.

äänestäminenEnnakkoäänestyspaikka Kärkölän kunnassa
Kärkölän kunnanvirasto: Virkatie 1, 16600 Järvelä

Ennakkoäänestysajat
Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan keskiviikosta tiistaihin 15.5.-21.5.2019.

Aukioloajat ovat seuraavat:

  • keskiviikosta perjantaihin (15.-17.5.) klo 9 – 17
  • lauantaista sunnuntaihin (18.-19.5.) klo 10 – 15
  • maanantaista tiistaihin (20.-21.5.) klo 9 – 17

Europarlamenttivaalien laitosäänestyspaikkana on Nerolan palvelukeskus, jossa ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina.

Kotiäänestys
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi. Kotiäänestyksessä hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16 mennessä. Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti lomakkeella, jonka saa keskusvaalilautakunnalta tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat äänioikeutetuille saapuneessa ilmoituskortissa. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa postitse tai sähköpostitse tai puhelimitse.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20

Kärkölän kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikka on Kärkölän kunnanvirasto osoitteessa Virkatie 1, 16600 Järvelä.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.