Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusTehtiin valtuustolle esitys Päijät-Hämeen jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittämiseksi.
 • Annettiin myönteinen lausunto Iitin liittymiseksi Päijät-Hämeeseen.
 • Esitetään lisämäärärahaa ja muutosta talousarvioon valtuuston päätettäväksi Opintien tiivistyskorjauksiin liittyen.
 • Jatkettiin luottamushenkilöiden maksuttomien uimahallikäyntien käytäntöä äänestyksen jälkeen.
 • Hyväksyttiin liittyminen Lahden alueen MAL-sopimukseen (maankäyttö, asuminen ja liikenne).
 • Hyväksyttiin valtuustosalin ja kahvion AV-hankinnat.
 • Hyväksyttiin yhtenäiskoulun 2. vaiheen rakennushanke valtuustolle päätettäväksi.
 • Nimettiin Ville Partio jätehuollon palvelutason kuntaryhmän jäseneksi.
 • Päätettiin äänestyksen jälkeen valittaa hallinto-oikeuden ratkaisusta liittyen hallituksen erottamisesta tehtyyn kunnallisvalitukseen.
 • Nimettiin valmisteluryhmä sivistysjohtajan valintaprosessiin.

Tiedoksi merkittiin:

 • saapuneet kirjeet, päätöspöytäkirjat ja pormestarin ajankohtaiskatsaus
 • kaavoituskatsaus (toimitettavaksi edelleen tiedoksi valtuustolle)
 • tehtyjä aloitteita toimenpiteineen (toimitettavaksi edelleen valtuustolle)

Markku Koskinen