Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusKunnanhallitus puolsi myönteisessä lausunnossaan lupaa teiden sulkemiseen 29.6.2019 Ironman -kisaa varten, toivottiin asiasta hyvää tiedottamista.
 • Salpausselkä Geopark -yksikön perustamisesta pyydetään lisäselvityksiä.
 • Annettiin lausunto liittyen Koskisen Oy:n ympäristölupa-asioihin.
 • Käsiteltiin viisi valtuustoaloitetta liittyen hallintosääntöön, valtuutettujen uimahallikäynteihin, kunnallistekniikan hinnoitteluun, varhaiskasvatuksen hinnoitteluun ja vanhusten hoivapalvelujen valvontaan.
 • Päätettiin hakea valtuustolta lupaa muiden rahoitusmenojen ylitykseen.
 • Myönnettiin Kärkölän Luovan ilmaisun yhdistykselle määräaikainen laina.
 • Tehtiin valtuustolle esitys tonttimyynnin sujuvoittamiseksi.
 • Muutettiin euromääräisiä päätösvaltuuksia.

Keskusteltiin

 • HYKYn perussopimuksen muutoksista
 • valtuustoseminaarista
 • koulurakentamisen valtuustoinfosta
 • yhteisöllisestä illallisesta
 • tilinpäätöksen ennakkotiedoista
 • korkosuojauksista

Tiedoksi merkittiin

 • alueellinen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma toimitettavaksi edelleen valtuustolle
 • saapuneet kirjeet
 • päätöspöytäkirjat
Markku Koskinen