Valitse sivu

vastaa kyselyyn 28.2. mennessä

rastiKysely käsittää muutamia kysymyksiä/väittämiä, joihin toivotaan näkökulmia ja kannanottoja sekä maakuntien järjestö- että viranomaistoimijoilta. Vastausten ja perustelujen kautta luodaan kokonaiskuvaa siitä, miten ohjelman yleistavoitteiden toteutuminen sekä järjestöjen rooli ja asema näkyvät maakunnissa.

Maakuntien vastausprosentteja vertaillaan keskenään, joten kyselyyn kannattaa vastata ja levittää sitä myös eteenpäin.

Kyselyyn pääset tästä, osallistu 28.2. mennessä.