Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusHyväksyttiin kiinteistökauppa Kivisojan alueelta.
 • Päätettiin jatkaa liikuntahallin suunnittelutyötä ja koulurakentamisen tilanne viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle.
 • Perustettiin sivistysjohtajan ja rehtorin virat sekä lakkautettiin rehtori-sivistysjohtajan ja apulaisrehtorin virat hallintosäännön mukaisesti.
 • Hyväksyttiin kunnan matkustusohje.
 • Hyväksyttiin kunnan etätyöohje.
 • Hyväksyttiin talousarvion käyttösuunnitelma.
 • Päätettiin, ettei tarkastuslautakunnan tarkastusmuistio aiheuta toimenpiteitä.
 • Päätettiin esittää strategiset mittarit valtuustolle hyväksyttäväksi.
 • Hyväksyttiin kunnan hyvinvointisuunnitelma 2019 esitettäväksi valtuustolle.

Tiedoksi merkittiin

 • saapuneet kirjeet
 • päätöspöytäkirjat

Keskusteltiin

 • elinvoimayksikön tavoitteista
 • hyvinvointikuntayhtymän tilanteesta
 • osallisuussuunnitelman laatimisesta

Markku Koskinen