Valitse sivu

Mietin jonkin aikaa mikä olisi sopiva aihe ensimmäiselle kansliapäällikön blogikirjoitukselle ja päätin kirjoittaa kunnan jokaisesta toimialasta tuoreimmat kuulumiset. Ajatus perustuu myös kuntalaispalautteeseen, kun varsinkin some-kanavissa välillä toivotaan kunnan tiedottamisen tehostamista. Tämä blogikanava on myös osaltaan vastaus tiedottamisen lisäystoiveisiin, joku voisi luonnehtia jopa huutoon.

Teknisen toimen merkittävin uutinen on konkreettisesti nähtävissä Opintien alueella, jossa uuden koulukokonaisuuden ensimmäisen osan rakentaminen on alkanut. Kaivinkoneet muokkaavat parhaillaan perustuksia ja kesän koittaessa uusi puukoulu on valmiina. Seuraavien osien suunnittelu on jo käynnissä. Rakennusvalvonta palautui vuoden vaihteessa takaisin kunnan omaksi palveluksi ja rakennuskannan inventointi käynnistyi tammikuussa. Teknisen toimen palveluista tulee kunnalle eniten palautetta ja yhteydenottoja, joten palvelut ovat tärkeitä kuntalaisille.

Sivistystoimen osalta alkaneen vuoden merkittävin uudistus liittyy toimialan johtamiseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa uuden hallintosäännön, johon pohjautuen keväällä perustetaan sivistysjohtajan ja rehtorin virat. Samalla nykyiset rehtori-sivistysjohtajan ja apulaisrehtorin virat lakkautetaan. Ratkaisulla halutaan tehostaa esimiestyötä koulun arjessa ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien palvelujen kehittämistä. Muutos tapahtuu uuden koulun valmistumisen ja kouluvuoden vaihtumisen aikatauluun sovitettuna elokuun alussa. Hyvinvointipalvelujen kehittämiseen panostetaan myös uuden hallintosäännön ohjaamana ja vuoden alussa käynnistyi uuden elinvoimayksikön toiminta. Uutta henkilöstöä ei ole palkattu vaan hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelujen tuottaminen organisoidaan uudella tavalla ja johtamista tehostamalla.

Ympäristötoimen osalta merkittäviä kehittämistoimia ei ole tiedossa, mutta valmistelu- ja lupatehtäviä riittää tasaisesti ympäristösihteerille ja -lautakunnalle. Kiertotaloustoimialan merkittävä kasvu kunnassa lisää myös ohjaus- ja valvontatehtäviä. Kiertotalouden merkitys korostuu yritystoiminnan lisäksi myös jokaisen kuntalaisen arjessa. Jotkut haluavat mitata hiilijalanjälkeä, mutta itselle kierrätys ja kulutuksen rajoittaminen ovat mittaamattakin tärkeitä arvovalintoja.

Itse johdan kunnanhallituksen alaista toimialaa eli käytännössä kunnan keskushallintoa. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta valmistelussa on merkittävä tietojärjestelmä- ja palveluprosessiuudistus, joka synnyttää ison haasteen pienelle organisaatiolle. Suurella kunnalla on tyypillisesti erilliset osastot tuottamassa samoja sisäisiä palveluja, joita meidän kunnassa tuottaa jatkossa kahden hengen tehotiimi. Viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa kunnassa yksi henkilö, jolla on tehtävänä kevään aikana intranet-hanke, kunnan verkkosivujen uudistaminen ja RAKSA-messujen järjestelyt muiden tapahtumien ja juoksevien töiden ohessa. Kukin voi luoda mielikuvan mahdollisten sijaistamisjärjestelyiden haasteellisuudesta näin niukalla henkilöstöllä.

Kevään aikana käynnistämme hallintosihteerin rekrytoinnin. Hallintosihteerin tehtäviin kuuluu hallintovalmistelun, kokousten pöytäkirjapidon lisäksi myös arkistotoimen ja asiakirjahallinnon tehtäviä sekä rakennusvalvonnan lupatehtäviä. Kunnansihteerin virka tultaneen lakkauttamaan pitkäaikaisen viranhaltijan eläköitymisen myötä. Toivon, että jatkossa kriittisimmät huomiot keskushallinnon henkilöstömäärästä pohjautuvat ymmärrykseen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisesta.

Tapasin joulun alla Helsingin kaupungin kansliapäällikön ja hän kertoi kaupungin palveluksessa olevan noin 44 000 työntekijää tuottamassa samoja lakisääteisiä palveluja kuin Kärkölän kunta. Tein pikaisen laskuharjoituksen ja asukasmäärän suhdelukuun perustuen meidän henkilöstömäärä olisi 375 työntekijää. Emme kuitenkaan käynnistä 225 rekrytointia, vaan haemme palveluprosessien tehostamisella lisää vaikuttavuutta. Tehostamiseenkin tarvitsemme aikaa ja valmisteluresurssia, joten ihmeitä emme voi luvata kovin nopeassa aikataulussa – parhaamme teemme jokaisena päivänä.

Viitaten kirjoitukseni otsikkoon haluan lopuksi esittää kuntalaisille yhteisen haasteen. Pyydän jokaista miettimään yhden hyvän asian kunnassa ja tuomaan sen vuoden aikana tiedoksi itselle parhaiten sopivalla tavalla ja aikataululla. Minusta olisi kiva jakaa vaikkapa palautekanavan tai sähköpostin, kirjeiden, postikorttien, valokuvien, näppis-palstan, Twitterin, Instan tai jopa Facebook-ryhmien kautta välitettyjä hyviä asioita kunnan henkilöstölle.

Jos puolet kuntalaisista vastaa tähän haasteeseen, minulla on kymmenen hyvää asiaa kerrottavana jokaisena työpäivänä vuoden ajan – mieti millainen positiivinen kierre voisi syntyä!

Jouni Nieminen, kansliapäällikkö