Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusPäätettiin eduskunta- ja europarlamenttivaalien äänestyspaikaksi kunnantalo, laitosäänestyspaikaksi Nerola.
 • Nimettin vaalilautakunta ja vaalitoimikunta kevään vaalien hoitamiseksi.
 • Hyväksyttiin Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 ja kehotettiin sivistystointa hakemaan keinoja sosiaalisen median luomien riskien vähentämiseksi.
 • Hyväksyttiin muutokset sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeeseen.
 • Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen Kärkölän veden tasapainotusohjelma, johon liittyy taksojen korotusta ja muita kehitystoimia.
 • Päätettiin esittää valtuustolle 300.000 € määrärahaa käytettäväksi Opintien koulun sisäilmakorjauksiin.
 • Päätettiin jatkaa selvityksiä SOTE-asioiden järjestämismallista, mutta päätöstä ulkopuolisesta toimeksiannosta lykättiin toistaiseksi.
 • Hyväksyttiin korvaavan työn toimintamalli.
 • Jätettiin tutkimatta oikaisuvaatimus, joka liittyi tulkintaerimielisyyteen työn vaativuuden arvioinnin perusteella tehtyyn palkkapäätökseen.

Tiedoksi merkittiin

 • Päätökset 2019 valtionosuuksista ja kotikuntakorvauksista
 • Henkilöstön päihdeohjelma ja epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimintamalli
 • Saapuneet kirjeet ja tehdyt viranhaltijapäätökset

Keskusteltiin

 • PHHYKY:n hallintomallista ja siihen suunnitteilla olevista muutoksista
 • Historiakirjoituksen vaiheesta
 • Lukioasiasta
 • Organisaatiomuutoksista
 • Pormestarin iltakoulusta
 • Valtuustoseminaarista ja siihen liittyvästä mielipidekyselystä
Markku Koskinen