Valitse sivu

viimeistään 15.2.2019

kouluunIlmoittautuminen esiopetukseen

Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta.

Vuonna 2013 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 15.2.2019 sähköisesti.

Tee sähköinen ilmoittautuminen täällä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan viimeistään 15.2.2019 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta.

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja: rehtori, puh. 044 770 2130 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 15.2.2019 mennessä rehtorille. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Lukuvuoden 2019-2020 koulutyö alkaa 12.8.2019

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 13.00 -17.00. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 euroa (0-4 tuntia/päivä).

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 15.2.2019 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 16.

Lisätietoja: rehtori, puh. 044 770 2130 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133

Päivähoito

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä (4) kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden (2) viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Linkki sähköiseen hakemukseen (Tee sähköinen hakemus) löytyy täältä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100