Valitse sivu

laaja suoalue Isosuota valtion omistukseen

Hämeen ELY-keskus ja Vapo Oy ovat 21.12.2018 tehneet kaupan, jolla laaja suoalue Kärkölän Isosuolta siirtyi valtion omistukseen. Kauppa käsittää noin 225 hehtaaria neljän toisiinsa rajoittuvan tilan alueella. Kauppahinta oli 199 000 euroa. Valtio osti alueen luonnonsuojelutarkoituksiin.

Kärkölän Isosuo on Etelä-Suomen mittakaavassa vesitaloudeltaan harvinaisen laajalti luonnontilaisena säilynyt suokokonaisuus. Alue käsittää mm. luonnontilaisia keidasrämeitä. Suurin osa Etelä-Suomen soista ovat vesitaloudeltaan muuttuneita ojitusten seurauksena.

Isosuo sijaitsee Järvelän taajaman välittömässä läheisyydessä. Suolla on virkistyskäyttöä. Alueen siirtyminen osaksi valtion luonnonsuojeluverkostoa mahdollistaa myös suon virkistyskäytön suunnitelmallisen ja luonnonsuojeluarvot huomioon ottavan kehittämisen.

Alue hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). METSO-ohjelman avulla maanomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella metsiensä monimuotoisuutta korvausta vastaan.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Esa Pynnönen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 219