Valitse sivu

Haluan lausua kiitokseni tästä vuodesta sinulle ja panoksestasi kunnan elinvoiman kehittämisessä.

Kuntayhteisön kehittämisessä on tärkeää olla selkeä päämäärä. Kunnan strategia luo hyvän pohjan kehittämiselle. Haluamme kehittyvän kunnan, jossa kuntalaiset ja kunnan työntekijät yhdessä panostavat hyvinvointiin ja kasvuun. Kunnan talouden kehittäminen on suuri haaste.

Vuonna 2018 olemme aktiivisesti muokanneet kunnan hallintoa siihen suuntaan, että edellytykset hyvinvoinnin kehittämiselle parantuvat. Lisäresurssit henkilöstön osalta on tehty maltillisesti ja taloudelliset näkökohdat huomioiden. Pormestarimallin mielekkyyttä voidaan arvioida monella tavalla, mutta tärkeätä on nähdä liikunnanohjaajan, päivätyön ohjaajan, etsivän nuorisotyön ja rakennustarkastajan roolit vahvasti kuntalaisten hyvinvointia edistävinä. Elinkeinoasiamiestä ei ole palkattu, mutta yrittäjäkentällä on tapahtunut myönteistä.

Koulutoimi ja varhaiskasvatus ovat toimineet määrätietoisesti lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Sisäilmaongelmien lisäksi tätä työtä vaikeuttavat opetussuunnitelmien muutokset vaativampaan suuntaan ja samanaikaiseen kehitykseen, jossa kasvavalla osalla vanhemmista ymmärrys kasvatusvastuustaan ei vastaa lapsensa tarpeita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta on kantanut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että pääosin palaute terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon palveluista on myönteistä. Kehittämistä on paikallisen yhteistyön osalta, byrokratian välttämisessä ja erityisesti kotiin vietävien palvelujen resursseissa. Kuntayhtymän kustannuskehitys yhdistettynä raportointiongelmiin aiheuttaa kunnalle suurta huolta.

Tekninen toimi on ahkeroinut perustöiden lisäksi useissa hankkeissa. Erityisesti koulujen sisäilmaongelmat ovat työllistäneet, niin ongelman laajuuden selvittämisessä kuin korjaustoimissa. Useissa kehityshankkeissa tekninen toimi on keskeinen resurssi: Huovilan ja keskuspuiston kehittäminen, liikenneasiat, kiinteistöjen järjestelmällinen kuntokartoitus ja korjausohjelma sekä yrityskiinteistöjen kehittäminen ovat mm. hankkeita, jotka ovat edistyneet tämän vuoden aikana.

Paljon riittää vielä tehtävää yhteisöllisyyden, avoimuuden, markkinoinnin, tiedottamisen ja kunnan palvelujen kehittämisessä. Tänä vuonna olemme luoneet hyvän pohjan elinvoiman kehittämiselle näissäkin teemoissa. Kuntatalouden haasteet ja siihen liittyvät ikävät päätökset varjostavat kehitystä, mutta uskon silti, että kuntamme kehittyy monilla mittareilla myönteiseen suuntaan myös ensi vuonna. Kiitokset tästä vuodesta ja jatketaan yhdessä hommia uuden vuoden 2019 merkeissä.

Markku Koskinen, pormestari