Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusPäätettiin rakennusvalvontaviranomaisen päätäntävallan siirtämisestä tekniselle johtajalle.
  • Käsiteltiin naapurusten välistä ojitusta koskevaa erimielisyyttä.

Riitta Hyytiäinen