Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusKunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle tuloveroprosentin nostoa 0,25 % -yksikköä, eli 22,00 prosenttiin.
 • Kunnanhallitus esittää kiinteistöveroprosenttien säilyttämistä ennallaan
 • Käytiin läpi 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019-2021 ja päätettiin jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa
 • Päätettiin viranhaltijoiden euromääräiset päätöksentekovaltuudet
 • Hyväksyttiin Taapurin myyntiä koskeva kauppakirja
 • Hyväksyttiin Kärkölän kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välinen palvelusopimus, kuntamaksuosuus talousarvioon ja lisättiin selvityspyyntö kuntayhtymän perussopimuksen noudattamisesta sekä vaatimus kilpailutuskriteerien tasapuolisuudesta
 • Hyväksyttiin hallintosääntömuutosten aikataulu
 • Nimettiin Kärkölän edustajat Salpauksen yhtymäkokoukseen

Merkittiin tiedoksi

 • saapuneet kirjeet
 • tehdyt viranhaltijapäätökset

Keskusteltiin

 • Kärkölän historiakirjan tilanteesta
 • Koulutilojen ja koulurakentamisen tilanteesta
Markku Koskinen