Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusKärkölän kunnan tekniseksi johtajaksi valittiin insinööri (AMK) Ville Partio.
 • Jaettiin kunnanvaltuuston ja Väinö Seppälän rahaston stipendit.
 • Perustettiin toimikunta jatkamaan koulurakentamisen suunnittelua ja toteutusta.
 • Hyväksyttiin kiinteistökauppa.
 • Keskusteltiin elinvoimayksikön perustamisesta.
 • Merkittiin tiedoksi talouden osavuotiskatsaus.
 • Merkittiin tiedoksi saapuneet kirjeet ja päätöspöytäkirjat.
 • Päätettiin valtuuttaa kansliapäällikkö tekemään päätökset henkilöstöasioissa.

Keskusteltiin

 • Taapurin tontin myynnistä.
 • 0-4 luokkien koulun rakennustyöryhmän perustamisesta.
 • Hyvinvointikuntayhtymän kanssa käytävistä palvelusopimusneuvotteluista, ympäristöaloitteista ja hallintosäännön kehittämisestä.
Markku Koskinen