Valitse sivu

Tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusPäätettiin esittää koulurakentamiseen liittyvää kaavamuutosta valtuuston hyväksyttäväksi
 • Päätettiin esittää valtuustolle luokkatilojen 0-4 rakentamista varikon läheisyyteen
 • Päätettiin esittää jo päätetyn määrärahan kohdentamisesta 0-4 luokkien rakentamiseen
 • Päätettin esittää eron myöntämistä Joona Partaselle ja uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen valintaa
 • Hyväksyttiiin sisäilmaopas ja sisäilman käsittelyprosessikaavio
 • Päätettiin esittää valtuustolle 148 000 € lisämäärärahaa työllisyyden hoitoon
 • Päätettiin esittää etsivän nuorisotyön määrärahan siirtoa kunnanhallituksen alaisuuteen

Merkittiin tiedoksi

 • saapuneet kirjeet
 • aloitetoiminnan raportti
 • tehdyt viranhaltijapäätökset

Keskusteltiin

 • elinvoimatoiminnasta
 • rakentamisen toimikunnan työstä
 • Taapurin tilanteesta
 • teknisen johtajan hakuprosessista

Markku Koskinen