Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusPäätettiin esittää valtuustolle eron myöntämistä Jouni Niemiselle luottamustehtävistä.
 • Nimitettiin Riikka Karjalainen hallituksen edustajaksi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan.
 • Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 34 000 euron määrärahan vuoden 2018 talousarvioon maanhankintaan.
 • Hyväksyttiin kiinteistökauppa, jolla ostettiin Rutapohjan vedenottamon tontti.
 • Hyväksyttiin taloussuunnitelman laadintaohje, tavoitteena positiivinen vuosikate.
 • Päätettiin panna täytäntöön valtuuston päätökset.

Keskusteltiin

 • Työterveystoiminnan jatkosta
 • Kiinteistöveroselvityksestä
 • Historiikin edistymisestä
 • Tiedotustoiminnasta
 • Aloitteiden käsittelystä
 • Elinvoimayksikön perustamisesta
 • Koulurakentamisen tilanteesta ja aikatauluista
 • Senioritalon tarpeesta kunnassa
 • Huovilan puiston kehittämisestä
Markku Koskinen