Valitse sivu

Järvelän kaava-alue

Kärkölän kunta hakee maisematyölupaa Järvelän kaava alueiden puistojen kunnostamiseen ja puuston uusimiseen. Maisematyöluvan mukaisia hoitoalueita on Kivisojan asuntoalueella viisi: Lavanmäen asuntoalueella neljä ja Suomen alueella kaksi.

Maankäyttö ja rakennusasetuksen 65 § 3 momentin mukaan naapureille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja lausua mielipiteensä Antero Lehden laatimasta hoitosuunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on jätettävä kunnanvirastoon 6.8.2018 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Virkatie 1, 16600 Järvelä tai karkolan.kunta(a)karkola.fi.

Hakemus ja hoitosuunnitelma

Lisätietoja: Pertti Sallila 044 770 2225 pertti.sallila(a)karkola.fi