Valitse sivu

toukokuu 2018

lapsetKärkölän paikallinen varhaiskasvatuksen arviointikysely huoltajille ja lapsille toteutettiin toukokuussa 2018.

Huoltajien tulosten mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Kärkölässä ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä se, että lapsi saa tukea kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen.

Parannettavaa löytyy eniten kiusaamiseen puuttumisessa ja toiminnan kehittämiseen vaikuttamisessa.

Lasten tuloksissa koettiin, että oppiminen on mukavaa, hoitopaikkaan on kiva tulla ja siellä on turvallista. Enemmän kaivattiin leikkirauhaa ja aikuisten apua.

Varhaiskasvatuksen arviointikyselyyn osallistui 32 huoltajaa ja 15 iältään 3–5-vuotiasta lasta.

Varhaiskasvatuksen arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Vastaukset: