Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

  • allekirjoitusValittiin yksimielisesti uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi Martti Aslamaa, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Matti Airola ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hannu Nurminen.
  • Merkittiin tiedoksi aloitteet ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet.
  • Hyväksyttiin poistojen perusteet.
  • Sovittiin lainojen korkoriskien hallintaperiaatteet.
  • Merkittiin tiedoksi hyvinvointiraportti 2017 ja hyvinvointisuunnitelma 2018.
  • Merkittiin tiedoksi viestintä- ja markkinointistrategia ajalle 2018 – 2021.
  • Hyväksyttiin Kärkölän ja Lahden välisen rakennusvalvonnan yhteistoimintasopimuksen purku, jolla rakennusvalvonta siirtyy kunnan omiin tehtäviin 2019 alusta.
  • Merkittiin tiedoksi arviointikertomus vuodelta 2017.
  • Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2017.
  • Merkittiin tiedoksi 2017 henkilöstökertomus.

Markku Koskinen