Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusHallitus merkitsi tiedokseen koulurakentamisen tilanteen
 • Valtuuston puheenjohtajiston vaali pidetään sovitusti seuraavassa valtuuston kokouksessa
 • Sosiaaliasiamiehen selvitys merkittiin tiedoksi
 • Luettelo aloitteista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä toimitetaan valtuustokäsittelyyn
 • Kansliapäälliköksi valittiin HTM Jouni Nieminen 1.8.2018 lähtien
 • Hyväksyttiin mahdollisuus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
 • Annettiin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta
 • Kunnan saamia perintövaroja päätettiin käyttää digikinkereiden jatkorahoitukseen ja yli 65-vuotiaiden avoimen päivätoiminnan organisointiin
 • Päätettiin esittää rakennusvalvonnan yhteistoimintasopimuksen purkua valtuustolle
 • Päätettiin olla lähettämättä LADEC:n yhtiökokoukseen edustajaa
 • Nimitettiin Riitta Hyytiäinen kunnan tietosuojavastaavaksi
 • Myönnettiin 7000 € tilapäislaina Kärkölän luovan ilmaisun yhdistys ry:lle
 • Merkittiin tiedoksi saapuneet kirjeet, hallintokuntien pöytäkirjat, tehdyt viranomaispäätökset, uudet aloitteet ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta

Ajankohtaiskatsauksessa keskusteltiin seuraavista aiheista:

 • Osallistumisesta maakunnan elinkeinoyhteistyöhön (LADEC ja Lahti region)
 • Huovilan kehitysryhmän työskentely
 • Taloustilanne ja osavuosikatsauksen valmistelu
 • Palveluasumisen kehittämisen tarve
 • Valtuustoseminaarin järjestelyt
 • Triathlon-tapahtuman liikennejärjestelyt ja tiedottaminen

Markku Koskinen