Valitse sivu

Opintien koulun ja urheilukentän alue, korttelit 8 ja 8 A sekä VU

asemakaavaAsemakaavaluonnosta on muutettu siten, että korttelista 8 on poistettu kaksi laajennusvarausta, liikunta/opiskelutiloille varattua uutta 362 korttelia on laajennettu tenniskentän suuntaan ja Virkatieltä on suunniteltu uusi tieyhteys Opintielle.

Asemakaavamuutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointi suunnitelma OAS aineistoineen pidetään nähtävillä 2.-17.5.2018 kunnantalolla ma-pe klo 9-15, kunnan nettisivuilla www.karkola.fi sekä Kärkölän kirjastossa sen aukioloaikoina.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä korjatusta asemakaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS 18.5 mennessä. Muistutukset tulee jättää kirjallisesti joko osoitteeseen

Kärkölän kunta/tekninen lautakunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä tai karkolan.kunta(a)karkola.fi.

Lisätietoja: Pertti Sallila, kunnaninsinööri, 044 770 2225, pertti.sallila(a)karkola.fi