Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

kynäPaikalla olivat kaikki kutsutut. Hallitus on työskennellyt aktiivisesti ja hyvässä hengessä.

 • Työsuojelupäälliköksi valittiin ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen 1.5.2018 alkaen.
 • Päätettiin esittää valtuustolle, että se tarkistaa suunnitelman mukaisten poistojen perusteita.
 • Kärkölän lämpö Oy:n hallitukseen valittiin kunnan edustajiksi Matti Torkkel, varalla Jorma Valjus ja Kimmo Tenhunen, varalla Toni Alander
 • Päätettiin pitää koko päivän valtuustoseminaari 8.6.2018
 • Käsiteltiin Yhtenäiskoulun suunnittelu- ja rakentamisasioita ja todettiin, että suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan esittämän hankesuunnitelman vaihtoehtojen kustannusarviot ovat ennakkolaskennan perusteella aiemmin arvioitua suurempi. Lisäksi todettiin, että ensisijaisena tavoitteena on edelleen Vuokkoharjun korvaavien tilojen valmistuminen syyslukukauden 2019 alkuun mennessä.
 • Päätettiin jatkaa vaiheittain rakennettavan uuden yhtenäiskoulun suunnittelua priorisoiden 0.-4. -vuosiluokkien opetustilojen rakentaminen, jotta valtuusto voi tarvittaessa tehdä päätöksen kilpailutuksen käynnistämisestä toukokuun 2018 aikana ja mahdollistaa Vuokkoharjun oppilaiden ja henkilökunnan siirtymisen väistötiloista uuteen kouluun elokuussa 2019
 • Päätettiin tilata riittävän laajan keittiön ja ruokalakokonaisuuden tilasuunnitelma ja alustava kustannuslaskenta
 • Päätettiin tilata vaiheittaisen rakentamisen tuki- ja vertailutiedoksi kokonaan uuden yhtenäiskoulun tilasuunnitelma ja kustannusarviot
 • Päätettiin valmistella hankesuunnitelman mukaisen uuden yhtenäiskoulun erillisen liikuntatilan tarkempi suunnitelma, jotta voidaan tarvittaessa valmistella liikuntapaikkarakentamisen avustusten hakemista vuoden 2018 aikana
 • Hyväksyttiin viestintä- ja markkinointistrategia vuosille 2018–2021
 • Keskusteltiin kotihoidon tilasta ja kunnan vaikuttamismahdollisuuksista
 • Muissa asioissa keskusteltiin aloitteiden käsittelyprosessista, biokaasuhankkeesta, rakennusvalvonnan siirrosta takaisin kunnan omaksi palveluksi ja kansliapäällikköhaun edistymisestä.

Markku Koskinen