Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

 • allekirjoitusTutustuttiin hyvinvointiraporttiin 2017 ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä päätettiin esittää ne edelleen valtuustolle
 • Hyväksyttiin 2017 talousarvion käyttösuunnitelma kunnanhallitukselle
 • Allekirjoitettiin tilinpäätös 2017 ja tehtiin esitys ylijäämän käytöstä
 • Päätettiin esittää henkilöstökertomus 2017 tiedoksi kunnanvaltuustolle
 • Päätettiin esittää lainojen korkoriskien hallintaperiaatteiden hyväksymistä valtuustolle
 • Annettiin lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle valitusasiassa
 • Annettiin lausunto hallinto-oikeudelle valitusasiassa
 • Päätettiin panna täytäntöön edellisen valtuuston kokouksen päätökset
 • Annettiin lausunto Oy Matkahuolto Ab:lle ja joukkoliikennelautakunnalle
 • Perustettiin viestintä- ja markkinointityöryhmä
 • Annettiin lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelyistä
 • Valittiin kunnan edustajat Kuntaliiton järjestämään maakuntatilaisuuteen
 • Saatiin tiedoksi kirjeitä ja pöytäkirjoja, sekä tehtyjä päätöksiä

Ajankohtaiskatsauksessa keskusteltiin seuraavista asioista:

 • Elinvoimaosaston perustaminen
 • HR – asiat kunnassa
 • Koulurakentamisen tilanne
 • Markkinointistrategia
 • Elinkeinoasioiden järjestely maakunnassa
 • Tonttimyynnin järjestelyt
 • Maakunta-asiat yleisesti, edustukset ja tiedonjako
 • Tuloskortti
 • Hyky/keskussairaalan investointisuunnitelmat
 • Kansliapäällikön haun eteneminen

Markku Koskinen