Valitse sivu

Päivitetty 26.3.

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi 21.3.2018 Kärkölän kunnan käyttävän perusopetuksen järjestämiseen eniten rahaa Päijät-Hämeen kunnista. Artikkelissa mainitaan, että opetukseen käytetty raha on Kärkölässä kaksi kertaa suurempi kuin Lahdessa. Artikkelin yhteydessä julkaistun vertailutaulukon, ”Peruskoulun kustannukset 2016” (lähde: Opetushallitus), mukaan ESS esittää Kärkölän ylittävän valtakunnan keskiarvon lähes 75 prosentilla.

Kärkölän kunta panostaa strategiaansa pohjautuen lasten ja nuorten palveluihin ja siten myös laadukkaan perusopetuksen järjestämiseen. Artikkelissa on esitetty kunnan perusopetukseen kohdentama oppilaskohtainen summa kuitenkin niin suureksi, että virheellinen tieto on korjattava.

Kärkölän kunnan rehtori-sivistysjohtaja Petri Käkönen viestitti 19.3. artikkelia valmistelleelle toimittajalle jo ennen uutisen julkaisemista, että Opetushallituksen tuottamassa lähdeaineistossa on Kärkölän kunnan osalta todennäköinen virhe perustusopetukseen osallistuneiden oppilaiden määrässä. Taulukon tunnuslukujen laskennassa on käytetty oppilasmääränä 225 oppilasta.

Kunnat ilmoittavat Tilastokeskukselle vuosittain perusopetuksen tilastointipäivän 20.9. mukaiset oppilasmääränsä. Opetushallitus on laskenut Opetustoimen kustannukset 2016 -raportin oppilasmäärät Tilastokeskukselta saamiensa vuoden 2015 perusopetuksen tilastointipäivän oppilasmäärien ja vuoden 2016 perusopetuksen tilastointipäivän oppilasmäärien keskiarvoina.

Vuonna 2015 Kärkölän kunta ei ollut opetuksen järjestäjä Kärkölän kunnan alueella järjestetyn perusopetuksen osalta (Hollola), joten kyseisen vuoden tilastointipäivän oppilasmäärä oli Kärkölän kunnan osalta 0 ja siten Opetustoimen kustannukset 2016 -raporttiin on kirjautunut merkittävä tilastollinen virhe (oppilasmäärä 225). Se selittää oppilaskohtaisten kustannusten merkittävät virheelliset vertailuluvut. Kärkölässä vuonna 2015 peruskoulua käyneet oppilaat on yhteenlaskettu opetuksen järjestäjän Hollolan kunnan vuoden 2015 perusopetuksen tilastointipäivän oppilasmäärään ja siten ne vääristävät osaltaan Hollolan kunnan vuoden 2016 oppilasmäärää Opetustoimen kustannukset 2016 -raportissa.

Kärkölän kunnalle vuonna 2016 perusopetuksen järjestämisestä aiheutunut todellinen oppilaskohtainen kustannus oli hieman yli maakunnan ja koko maan keskiarvojen.

Rehtori-sivistysjohtaja kertoi toimittajalle vuoden 2017 perusopetuksen kokonaiskustannusten oppilasta kohden olevan arvioilta noin 10 000 euroa. Tähän arvioon sisältyy myös oppilaiden kuljetuksiin, ruokailuun, oppilashuoltoon sekä hallintoon ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät kustannukset, jotka olivat rajattu pois artikkelin vertailuluvuista.

Perusopetuksen tarkka kustannustieto vuoden 2017 osalta voidaan vahvistaa, kun tilinpäätös valmistuu.

Lisätietoja Kärkölän kunnan perusopetuksen järjestämisestä antaa rehtori-sivistysjohtaja Petri Käkönen, 044 770 2130, petri.kakonen(a)karkola.fi