Valitse sivu

Seuraavat tulokset valmistuvat maalis-huhtikuussa

opintieKärkölän kunta kiittää aktiivisia kuntalaisia aloitteellisuudesta Opintien koulun rakennetutkimuksen edistämisen osalta ja tuo tiedoksi, että Kärkölän kunta on jo tilannut ja saanut joulukuussa 2017 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä rakennuksen pitkänaikavälin korjaustarveselvityksen, jossa arvioin kohteena oli koko rakennus. Raportissa esitetyt korjaustarve-ehdotukset huomioidaan olennaisena osana Yhtenäiskoulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan valmisteleman koulurakentamishankkeen suunnittelua.

Opintien koulukiinteistön osalta kouluterveydenhoitaja vastaanotti kevätlukukauden 2017 aikana kolme ilmoitusta, joissa huoltaja epäili lapsensa tai nuorensa flunssa-, iho- tai muiden oireiden liittyvän kiinteistön sisäilmaan. Kunta on aktiivisesti tiedottanut sisäilma-asioista oppilaiden vanhempia ja aktivoinut heitä myös ilmoittamaan mahdollisesti huonosta sisäilmasta johtuvista oire-epäilyistä.

Korjaustarvesuunnittelun ja oirekyselyjen lisäksi kunta on aktiivisesti selvittänyt Opintien koulun sisäilman laatua. Sisäilmatalo Kärki Oy otti Opintien koulukiinteistön viidestä tilasta näytteitä joulukuussa 2016. Tulokset ja raportti tehdyistä tutkimuksista valmistuivat helmikuussa 2017. Tutkimuksessa tiloista tehtiin sisäilmamikrobimääritykset sekä sisäilman VOC-yhdisteiden määritykset. Raportin mukaan raja-arvot eivät ylittyneet tutkituissa tiloissa.

Radon-tutkimuksen tulokset valmistuivat huhtikuussa 2017. Kahdessa tilassa radon-arvot ylittivät toimenpiderajan, joihin kunta asennutti viipymättä radon-kaivot. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia seurataan tarkistusmittauksilla, jotka valmistuvat maaliskuussa 2018.

Sisäilmatalo Kärki Oy otti kesäkuussa 2017 näytteitä kolmesta tilasta. Tiloista tehtiin sisäilman mikrobimääritykset. Raportissa todettiin, että sisätiloissa otetuissa näytteissä homepitoisuudet ovat pienempiä kuin ulkoilmasta otetusta vertailunäytteestä. Sisäilmatalo Kärki Oy:n lausuman johtopäätöksen mukaan rakennuksessa ei löydetty viitettä mikrobilähteestä.

Uusimpina toimenpiteinä Opintien koulukiinteistöstä on otettu 26.2.2018 ja 15.3.2018 pyyhintä-, materiaali- ja ilmanäytteitä. Näiden tutkimusten tulokset valmistuvat maalis-huhtikuun 2018 aikana.

Koulujen ja päiväkodin sisäilma-asiakirjat löytyvä täältä.

Kärkölän kunta on tehnyt aktiivista ja kattavaa yhteistyötä terveydensuojelu- ja työturvallisuusviranomaisten sekä asiantuntijoiden kanssa sisäilmatutkimusten ja -korjausten toteuttamisessa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveydensuojeluinsinööri sekä kouluterveydenhuollon ja työterveydenhuollon edustajat on kutsuttu asiantuntijoiksi Kärkölän kunnan sisäilmatyöryhmään. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut vuoden 2016 jälkeen viisi kertaa. Asiantuntijoiden kanssa on myös neuvoteltu säännöllisesti korjaus- tai tutkimustarpeista sekä mahdollisista tilojen käyttörajoituksista.

Kärkölän kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ma 26.3.2018 klo 13:00. Kokoukseen on kutsuttu kunnan keskeisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden lisäksi yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen sisäilmajaoston edustaja Jenni Salomaa, terveydensuojelupäällikkö Mika Rouhiainen, vastaava työterveyslääkäri Päivi Jaakkola, työterveyshoitaja Ritva Laukka, kouluterveyslääkäri Päivi Salonen, kouluterveydenhoitaja Satu Karlsson ja työsuojeluvaltuutettu Jaana Vanhanen.

Kaikki palaute ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita kunnan virallisen sähköisen palautekanavan välityksellä.