Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

Teksti: Riitta Hyytiäinen

kokousYmpäristölautakunnan päätökset olivat tiivistetysti seuraavat:

  • Lautakunta päätti viranhaltijan tehtävistä valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.
  • Ympäristölautakunta antoi lausunnon sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä. Lautakunta ei ollut lausunnossaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla.
  • Opintien koulun alueen ja ympäristön kaavaluonnoksesta annettiin lausunto.
  • Vesienhoidonsuunnittelun kolmannen kauden suunnittelusta ja keskeisistä kysymyksistä annettiin lausunto. Lausunto menee vielä kunnanhallitukselle.
  • Päijät- Hämeen Urheiluautoilijat ry:lle myönnettiin maastoliikennelain mukainen lupa Hähkäjärven jäärata-ajelulle vuosiksi 2018-2023. Ajaminen on sallittua suljetulla radalla arkilauantaisin klo 11-14.

Esityslistat ja pöytäkirjat