Valitse sivu

tiivistelmä päätöksistä

Teksti: Markku Koskinen

allekirjoitusKuntalain ohjaamana Kärkölän kunta julkaisee kunnan toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat verkkosivuillaan. Pöytäkirjat voidaan julkaista sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja tähän kuluu aikaa tyypillisesti muutamia päiviä. Kunnan palautekanavien kautta on tullut kehitysehdotuksia joissa toivotaan, että kokouksissa käsitellystä asioista julkaistaisiin nopeasti selkokielisiä tiivistelmiä.

Kunnan hallinnossa halutaan tehostaa kuntalaisille suunnattua viestintää ja kokeilla virallisien pöytäkirjojen julkaisemisen tukena kokouksissa käsiteltyjen asioiden nopeampaa informoimista. Tämä kokeilu aloitetaan kunnanhallituksen kokouksista. Myös muita uusia viestintätapoja ja -kanavia halutaan kokeilla. Näistä tiedotetaan erikseen.

Alla kuntalaisten toiveiden mukainen tiivistelmä kunnanhallituksen kokouksen 26.2.2018 asioista.

 • Lappilan nuorisoseuralle myönnettiin lyhytaikainen laina Lappilinnan korjauksiin
 • Hallinto-oikeudelle annettiin valitusasiassa lausunto
 • Henkilöstökuluihin esitettiin valtuuston hyväksyttäväksi lisämäärärahaa
 • Päätettiin olla antamatta lausuntoa kunnan etelärajalla olevan alueen pohjavesiluokituksesta. Luokitus säilyi ennallaan.
 • Ehkäisevän päihdetyön ryhmän tehtävät liitettiin kunnan hyvinvointiryhmän tehtäviin. Päätöksellä tehostettiin sisäistä hallintoa.
 • Käsiteltiin Kärkölän veden liittymismaksujen maksuaikatauluja. Päätettiin, että yksityishenkilö voi saada pyytämällä pidennystä.
 • Käsiteltiin kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän välisen palvelusopimuksen neuvottelutilannetta. Laskutus vuodelta 2017 on jäämässä selvästi alle budjetoidun.
 • Edellisen valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.
 • Päätettiin esittää valtuustolle kuntalaisfoorumin perustamisesta ja esiteltiin luonnos kunnan tuloskortiksi.
 • Keskusteltiin kiinteistöjen hallinnan ja rakentamisen tavoitteista. Keskustelua käytiin myös uuden yritystoiminnan synnyttämisestä kuntaan.
 • Kunnanhallituksen erottamisesta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksen käsittelyyn on pyydetty kunnalta lausunto, johon antamiseen kunta pyysi ja myös sai lisäaikaa.
 • Teknisen lautakunnan päätöstä tulevaisuusryhmän perustamisesta tuettiin ohjeistuksella. Hallintosäännön mukaisesti päätös palautettiin vt. kansliapäällikölle.

Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat ja oikaisuvaatimusohjeet julkaistaan kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen. Kaikki palaute ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita Osallistu ja vaikuta -osion kautta.