Valitse sivu

Vesivuotoepäily

Kärkölän vesilaitoksen jakelualueella Järvelässä, vanhainkodin alueella (ei Kirkonkylän pohjoispuoli eikä Hevonoja), Myllykylässä, Lappilassa, Marttilassa tai Järvelän ja Marttilan välisellä alueella epäillään olevan vesivuoto. Kiinteistöjen omistajia pyydetään tarkastamaan kiinteistölle tulevat vesijohtolinjat ja mittarikaivot vuotojen varalta.

Erityisesti on syytä tarkastaa vain kesäkäytössä olevat kiinteistöt, joita ei pysyvästi lämmitetä. Samoin pyydetään ilmoittamaan vuodenaikaan nähden epänormaaleista vesivirtaamista tonteilla tai ojissa tai matalasta paineesta verkostossa. Epäilty vuoto ei aiheuta veden laatuongelmia.

Huomiot voi ilmoittaa Pertti Sallilalle 044 770 2225, Henri Häsälle 044 770 2293, Jari Pulkkiselle 044 770 2292 tai päivystysnumeroon 044 770 2201.