Valitse sivu

Koskisen Tehdastien alueella Järvelässä voi käyttää juoma- ja pesuvettä normaalisti. Käyttölupa saatiin terveydensuojeluviranomaisilta heidän todettuaan linjastosta otetut vesinäytteet normaaleiksi keskiviikkona 11.10. iltapäivästä.

Tiistaina 10.10. heti puolenyön jälkeen tehdasalueella havaittiin, että prosessi- ja käyttövesiputkistoon oli päässyt fenolihartsia jatkoslinjan takaiskuventtiilin vuodon takia. Tehdasalueen vesijärjestelmä on suljettu eikä leviämisvaaraa tehdasalueen ulkopuolelle ollut. Talousvesi asetettiin käyttökieltoon heti, kun ilmoitus oudon värisestä ja haisevasta vedestä tuli.

”Tällaisessa tilanteessa prioriteetti numero 1 on turvata ihmisten terveys, ja siksi nopea tiedottaminen veden käyttökiellosta oli ensiarvoisen tärkeää. Tämän jälkeen asian jatkohoito tehtiin tiiviissä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten kanssa”, kertoo Koskisen ympäristöpäällikkö Kimmo Järvinen.

Asian hoitoa edesauttoi Koskisella etukäteen laadittu selkeä toimintaohje mahdollisessa vesiverkoston saastumistilanteessa. Tapaus todistaa, että huolellinen etukäteen tehty riskinhallintasuunnittelu estää lisävahingot ja auttaa asian selvityksessä.

”Yhteydenpito viranomaisiin hoidettiin Koskisen organisaatiosta mallikkaasti. Vahingosta tiedotettiin ripeästi meille ja selvitystyö hoidettiin hyvässä yhteistyössä”, kiittelee toimialajohtaja Silja Mäkelä Ympäristöterveyskeskuksesta.

Toimet vastaavien vahinkojen välttämiseksi on aloitettu, ja mahdolliset riskikohteet kartoitetaan. Koskisen Tehdastien käyttövettä tarkkaillaan tehostetusti lisänäytteiden avulla tulevina viikkoina.