Valitse sivu

Tulokset

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat yhdessä varhaiskasvatuksen arviointikyselyn huoltajille, lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle tammi-helmikuussa.

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Päijät-Hämeessä ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin henkilöstö, huoltajat kuin lapsetkin haluavat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin.

Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen.

Varhaiskasvatuksen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 5 727 vastaajaa, joista 1 041 oli opetus- ja hoitohenkilöstöön kuuluvaa, 2 064 huoltajaa ja 2 622 iältään 3 – 5 -vuotiasta lasta.

Varhaiskasvatuksen maakunnallisen arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Kärkölän tulokset: