Valitse sivu

Valtakunnallinen jätevesiviikko käynnisti neuvontakauden

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietettiin 24.-30.4.2017. Viikko tomi starttina alueellisille neuvontahankkeille. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) jatkaa haja-asutusalueen jätevesineuvontatyön tekemistä Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä sekä Kärkölän ja entisen Hämeenkosken alueella. Aktiivinen neuvontakausi alkaa jätevesiviikosta ja neuvontaa on tarjolla aina syyskuun lopulle saakka. Neuvojat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvojiin voi ottaa yhteyttä, jos järjestelmän toiminta, huoltotoimenpiteet tai saneeraustarpeet askarruttavat. Neuvojat myös kertovat, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat eri kiinteistöillä.

Puhelinneuvonnan lisäksi Kanta-Hämeessä järjestetään jätevesineuvonnan kesäkiertue, jonka puitteissa neuvojat ovat tavattavissa erilaisten tapahtumien yhteydessä kesä-elokuussa. Kesäkiertueen pysähdyspaikat lisätään tapahtumakalenteriin sitä mukaa kun ne varmistuvat. Kanta-Hämeessä tehdään myös kiinteistöillä tapahtuvaa neuvontaa kuntien valitsemilla alueilla. Kiinteistökohtainen neuvonta alkaa Hämeenlinnassa jätevesiviikolla.

Kärkölässä jätevesineuvoja on tavattavissa mm. Huovilan puistossa vietettävässä Kärkölä-päivässä 11.6. klo 11-14.

Neuvonta on asukkaille ja mökkiläisille maksutonta ja neuvojat toimivat puolueettomasti vailla kaupallisia kytköksiä. Neuvontatyöstä vastaa jätevesineuvoja Lauri Sillantie ja lisäksi Hämeen neuvontahankkeessa kesäneuvoja Laura Silén. Neuvontatyön rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Jätevesilainsäädännön muutokset astuivat voimaan huhtikuussa

Haja-asutusalueen uudet jätevesisäädökset astuivat voimaan huhtikuun alusta. Merkittävimmät muutokset liittyvät jätevesijärjestelmän saneerausaikatauluun. Erityisen herkillä alueilla järjestelmä tulee olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi pääosin itse päättää, milloin tekee järjestelmään tarvittavat saneeraustoimet. Järjestelmä tulee kuitenkin uusia viimeistään isompien rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee myös uusia kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä.

Jätevesijärjestelmien puhdistustehovaatimukset säilyivät lainsäädännön muutoksessa ennallaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pelkkiin saostussäiliöihin perustuva järjestelmä ei puhdista jätevesiä riittävästi. Säädösmuutoksessa painotetaan ammattitaitoisen suunnittelun merkitystä järjestelmän uusimisessa. Jos järjestelmä on uusittava määräaikaan mennessä, kannattaa vaihtoehtoja alkaa selvittämään jo tulevana kesänä. Näin suunnittelulle ja toteutukselle jää hyvin aikaa. Toimiva järjestelmä on satsaus oman lähiympäristön ja talousvesikaivojen tilaan.

Lisätiedot:
Vastaava jätevesineuvoja Lauri Sillantie
puh. 050 570 9511 lauri.sillantie(a)kvvy.fi

Jätevesineuvonnan sivut

Kesäkiertueen tapahtumakalenteri

Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja