Valitse sivu

Järvelän taajama
Asemakaavamuutoksia ja -laajennuksia

  • Korvenrannan Puusepäntehdas, kortteli 64 TP1 Teollisuustien tiealueen osan muuttaminen teollisuusalueeksi
  • Jaakonsaaren alue, kortteli 125Rivitalokorttelin muuttaminen pientalotonteiksi
  • Lavanmäen asuntoalueen laajennus Sorarinne 316-406-8-87 nimiselle tilalle.Korttelit 360, 361 ja 362, joista muodostuu 12 uutta rakennuspaikkaa
  • Kivisillan-Vanhatien alue/Eriksholman kaava2013 hyväksytystä asemakaavaehdotuksestapoistetaan uudet rakennuspaikat: korttelit 357, 358 ja 359

Asemakaava ja muutosluonnokset aineistoineen pidetään MRL 62 §:n, sekä MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 1.– 30.3.2017 Kärkölän kunnanvirastolla (Virkatie 1) ma-pe klo 9-15, kunnan netti-sivuilla sekä Kärkölän kirjastossa (Virkatie 3) sen aukioloaikoina.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksista ja ehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Muistutukset tulee jättää kirjallisena osoitteeseen Kärkölän kunta/tekninen lautakunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä tai karkolan.kunta(a)karkola.fi.

Lisätietoja antaa kunnaninsinööri Pertti Sallila, 044 770 2225, pertti.sallila(a)karkola.fi

Aineistot