Valitse sivu

Kärkölän kunnan asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt

Tämä on julkinen tiedote kaikille Kärkölän kunnan asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille liittyen muutoksiin jätehuollossa 1.7.2017 alkaen.

Kärkölän kunta on päättänyt siirtyä keskitetysti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen ja siirtänyt jätehuollon kilpailutuksen, asiakaspalvelun ja laskutuksen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) tehtäväksi. 1.7.2017 alkaen kaikkien Kärkölän kunnan asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätteenkuljetuksista vastaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ). Kaikkien asuin- ja vapaaajan kiinteistöjen nyt voimassa olevat, kuljetusliikkeen kanssa tehdyt sopimukset jäteastioiden tyhjennyksistä päättyvät automaattisesti 30.6.2017.

Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tarkoittaa sitä, että PHJ on yhteisesti kilpailuttanut asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka- ja energiajätteiden tyhjennykset Kärkölän kunnan alueella. Jätehuoltoon liittyminen, muutokset palveluissa, asiakaspalvelu, laskutus sekä reklamaatiot tapahtuvat jatkossa PHJ:n kuljetusten asiakaspalvelun kautta.

Kaikilla kiinteistöillä on oltava energia- ja sekajäteastia

Jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen tulee lajitella jätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan ja ruokajätteen omatoiminen kompostointi on suositeltavaa. Sekajätteen tyhjennysväli on kaksi viikkoa tai mikäli kompostoi ruokajätteen, jopa 12 viikkoa. Myös energiajätteen tyhjennysväli voi pisimmillään olla 12 viikkoa asiakkaan omalla ilmoituksella. Jäteastioiden tulee olla varustettu pyörillä sekä niiden tulee soveltua koneelliseen tyhjennykseen. Astiakoko voi olla 120-660 litraa.

Palvelut pysyvät pääsääntöisesti ennallaan

Seka- ja energiajätteiden tyhjennyspalvelut sekä jäteastioiden valitut tyhjennysvälit on tarkoitus pitää ennallaan, mikäli ne ovat jätehuoltomääräysten mukaisia. Tyhjennyspäivä saattaa muuttua. Jokaiselle asuin- ja vapaa-ajan kiinteistölle lähetetään lähempänä muutosajankohtaa kirje, jossa kerrotaan tiedossa olevat palvelut ja tyhjennysvälit sekä ohjeet muutosten tekemiseen.

Avoin tiedotustilaisuus asukkaille

Jätehuollon muutoksia koskien järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kärkölän kunnanvirastolla (Virkatie 1, Järvelä) keskiviikkona 5.4.2017 klo 18.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lisätietoja saa PHJ:n asiakaspalvelusta puh. 03 871 1770 tai osoitteesta https://www.phj.fi/asukkaat/jatehuoltoon-liittyminen