Valitse sivu

Jätehuollon hinta laskee Kärkölässä ja Orimattilan Artjärvellä ensi vuonna

Kärkölässä siirrytään keskitetysti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen ensi vuoden heinäkuun alusta. Tämän järjestelmän piirissä jo olevalla Orimattilan Artjärvellä uusi urakkakausi alkaa ja urakoitsija vaihtuu samaan aikaan. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on hoitanut jätehuollon keskitettyä kilpailutusta Kärkölän ja Orimattilan kuntien toimeksiannosta.

Kärkölässä siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen näyttää laskevan jäteastian tyhjennyshintoja osin jopa 40 %. Orimattilan Artjärvellä uusi urakka laskee hintoja keskimäärin 10-20 %. Jätemaksuista päättää Päijät-Hämeen jätelautakunta keväällä 2017.

-Kyseessä on jätehuollon yhteiskilpailutus, jossa nämä kaksi urakka-aluetta kilpailutettiin samaan aikaan, kertoo PHJ:n asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen.

-Urakkakilpailun voitti RenoNorden Oy. Urakka alkaa heinäkuun alussa ja on kestoltaan 4 vuotta.

-Urakka koskee kotitaloudessa päivittäin syntyvän energia- ja sekajätteen tyhjennystä ja kuljetusta kiinteistöltä jätteenkäsittelyyn.

Kaikkien asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajankiinteistöjen, tulee jätehuoltomääräysten mukaan kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin ja lajitella kotona päivittäin syntyvät jätteensä vähintään energiajäteastiaan ja sekajäteastiaan.

-Tiedotamme kärköläläisiä kiinteistönhaltijoita julkisella tiedotteella asian tiimoilta heti vuoden alkupuolella, sanoo Rahkonen.

Kärkölän kunnanvaltuusto päätti alun perin jo 16.6.2008 siirtyä kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Päätöksen toimeenpanoa on viivästyttänyt vuosikausia jatkuneet valitus- ja päätöskierrokset jätelautakunnassa ja eri oikeusasteissa. Korkein hallinto-oikeus linjasi lopullisen päätöksen Kärkölän jätteenkuljetusjärjestelmästä 18.2.2016.

Keskitetty urakka mahdollistaa tehokkaan puuttumisen ongelmatilanteisiin

Heinäkuussa alkava jäteurakka ei aiheuta PHJ:lla rekrytointeja, vaan se hoidetaan yhteistyössä kollegayhtiö Kiertokapulan kanssa käyttäen jo olemassa olevia resursseja. Kiertokapulalla on käytössään tarvittavat järjestelmät mm. ajo-ohjaukseen ja asiakasrekisterin ylläpitoon.

-Yhteistyöllä pystymme hoitamaan urakan asiakaspalvelun ja ohjauksen kustannustehokkaasti. Saamme palautetta kentältä nopeammin ja suoremmin ja pystymme puuttumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin tehokkaasti, tiivistää Rahkonen.

Jäteurakassa kaluston vaatimuksena on päästöiltään EURO6 –luokan jäteauto. Terveydelle haitallisia pakokaasupäästöjä säännellään EURO-normien kautta. Kaikki tammikuusta 2014 lähtien ensirekisteröidyt raskaat ajoneuvot täyttävät tämän normin. Asukkaiden etuna on, että kuljetuskalusto on toimintavarmaa ja että jätteet tyhjennetään ajallaan ja mahdollisimman pienillä päästöillä. Urakan pisteytys palkitsee investoinnista uuteen ja ympäristöarvot huomioivaan kuljetuskalustoon.

Asukas hyötyy myös kilpailutuksessa huomioidusta ISO-toimintajärjestelmästä saamalla parempaa asiakaspalvelua ja häiriötöntä palvelua. ISO-toimintajärjestelmä ei ole urakassa vaatimus, vaan kilpailutuksen pisteytys palkitsee yrityksen, joka on panostanut laatuun, ympäristöarvoihin ja työturvallisuuteen.

Keskitetty kilpailutus ainoa tapa saada uusia kuljetusyrittäjiä markkinoille

Kärkölän ja Orimattilan Artjärven yhteiskilpailutus oli kuljetusyrittäjiä kiinnostava. Urakkaan saatiin viisi tarjousta, mikä oli enemmän kuin muissa aiemmissa kilpailutuksissa. Tarjoajista yksi oli alueelle kokonaan uusi pienyrittäjä, joka tuli tällä kertaa kilpailutuksessa toiseksi.

-Jätehuollon keskitetty kilpailutus on alueellamme todistettavasti ainoa keino saada uusia kuljetusyrittäjiä markkinoille, koska siinä urakka-alueeksi saadaan kannattavan kokoinen toiminta-alue, sanoo Päivi Rahkonen.

-Asia on siis aivan päinvastoin kuin mistä keskitetysti kilpailutettua jätteenkuljetusjärjestelmää on usein julkisuudessa parjattu. Keskitetty kilpailutus ei tapa kilpailua, vaan päinvastoin antaa mahdollisuuksia myös pienemmille toimijoille. Tästä on olemassa useita esimerkkejä mm. Pirkanmaalta ja Kymenlaakson seudulta.

-Kärkölä on hyvä esimerkki alueesta, missä jätehuoltopalvelujen saatavuus ja hinnoittelu on eriarvoistunut aidon kilpailun puuttuessa, summaa Rahkonen.

Lisätietoja antavat:
asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen, p. 0500 980 175
suunnitteluinsinööri Kimmo Helenius, p. 050 522 4430

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on vuonna 1993 perustettu, 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. PHJ:n tärkein toimipiste on monipuolinen ja edistyksellinen Kujalan jätekeskus Lahdessa. PHJ:n toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on yli 90 %, mikä on huipputasoa Suomessa ja Euroopassa.