Valitse sivu

OKM-avustuksia haussa seuratoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi seuratoiminnan kehittämistuen, joka on tarkoitettu lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Tuen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Avustuksella halutaan edistää erityisesti matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja taata jokaiselle lapselle mahdollisuus vähintään yhteen liikunnalliseen harrastukseen.

Urheiluseuratoiminnan puolella on selvitetty lasten harrastamisen kustannuksia ja kustannuskehityksen hidastamiseksi sekä estämiseksi on esitetty valtion, kuntien, liikuntajärjestöjen sekä seurojen toiminnalle suosituksia, miten mahdollistaa entistä paremmin kaikille lapsille ja nuorille kohtuuhintainen, monipuolinen ja mielekäs harrastus.

– Seuratuen avulla urheiluseurat voivat järjestää sellaista toimintaa, johon kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua. Tavoitteena on laskea harrastamisen kustannuksia ja kannustaa yhä useampaa lasta ja nuorta osallistumaan seurojen toimintaan, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Seuratuen avulla seurat voivat myös kokeilla innovatiivisia uusia toimintamalleja sekä lisätä toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikunnan drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. Seuratuen avulla voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, tukea vapaaehtoistyötä ja edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu seuralähtöiseksi avustukseksi, jossa huomioidaan seuran toimintaympäristö. Seuralla voi toiminnassaan olla menestykseen tähtäävää kilpaurheilua, mutta seuratoiminnan tuki kohdistetaan siihen seuran toimintaan, joka kehittää avustuksen tavoitetta eli kohtuuhintaista matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Seuratukea haetaan sähköisenä. Sähköinen haku tapahtuu osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15. Yhteensä avustuksiin on käytettävissä neljä miljoonaa euroa. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2017 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat kyseessä olevaan tarkoitukseen.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341
erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 269 3113

Avustukset liikuntaan

www.seuratuki.fi