Valitse sivu

Kärkölän kunnanvaltuuston ja kunnallisneuvos Väinö Seppälän rahaston apurahan haku 16.9.2016 mennessä

Rahaston tarkoituksena on avustaa kärköläläisiä opiskelijoita, jotka peruskoulun ja/tai lukion suoritettuaan opiskelevat päätoimisesti ammatillisessa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa. Etusijalla ovat maa- ja metsätalousalalle sekä teollisuuteen valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat.

Kärköläläiseksi katsotaan opiskelija, jonka väestökirjalain mukainen kotipaikka on Kärkölä. Kärköläläiseksi katsotaan myöskin opiskelija, joka täyttää seuraavat kolme ehtoa:

  • Opiskelijan väestökirjalain mukainen kotipaikka on ollut Kärkölä hänen saadessaan peruskoulun tai lukion päästötodistuksen.
  • Opiskelijan väestökirjalain mukainen kotipaikka on ollut Kärkölä hänen aloittaessaan päätoimisen opiskelun peruskoulun tai lukion suoritettuaan.
  • Jommallakummalla opiskelijan vanhemmista, mikäli he ovat elossa, on väestökirjalain mukainen kotipaikka Kärkölässä.

Apurahahakemukseen on liitettävä selvitys opintojen kestosta ja opintomenestyksestä sekä pankkiyhteys. Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kärkölän kunnanhallitus, Virkatie 1, 16600 Järvelä tai sähköpostilla merja.jaatinen(a)karkola.fi viimeistään 16.9.2016 mennessä.