Valitse sivu

Koulun alkaessa koulujen ympäristöt täyttyvät monenlaisesta kulkijasta. Lasten ja vanhempien on hyvä keskustella tulevasta koulumatkasta hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Koulumatkaa kannattaa myös harjoitella yhdessä. Koulutieksi tulee valita turvallisin reitti, joka ei aina ole lyhin reitti. Tien ylittämiseen tulee käyttää ali- ja ylikulkureittejä sekä suojateitä aina kun mahdollista. Kouluvuoden aikana on hyvä muistaa kysyä lapselta silloin tällöin, miten koulumatka on sujunut.

Monella lapsella on käytössään kännykkä. Lapsen kanssa on hyvä keskustella kännykän käytöstä liikenteessä. Sopikaa lapsen kanssa, että liikenne ei ole oikea paikka viestien lähettämiseen, kännykällä pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön. Neuvo lasta pysähtymään puhelun tai viestin kirjoittamisen ajaksi. Lapsen on vaikea kiinnittää huomiota sekä kännykän käyttöön että liikenteen tarkkailuun samanaikaisesti. Lapset ottavat oppia vanhemmistaan, joten vältäthän kännykän käyttöä, kun olet itse liikenteessä.

On toivottavaa, että oppilaat kulkevat koulumatkansa mahdollisimman usein kävellen ja pyöräillen. Kävely ja pyöräily ovat oivallista arkiliikuntaa. Kävelevät ja pyöräilevät lapset saapuvat virkeinä kouluun. Lihasvoimainen liikkuminen myös opettaa lasta liikkumaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Auton kyydissä istuva lapsi ei kartuta liikennetaitojaan samalla tavalla kuin itse liikenteessä liikkuva lapsi. Vilkas saattoliikenne lisää ruuhkia ja turvattomuutta koulun läheisyydessä. Vanhemmat voivat näin ollen itse vaikuttaa alueen liikenneturvallisuuteen omilla valinnoillaan. Autoliikenteen vähentyminen lisää lasten liikkumisen turvallisuutta. Mikäli kyyditset lastasi kouluun, noudatathan koulun ohjeita alueella ajamisesta ja pysäköimisestä. Vältä peruuttamista koulun alueella.

Jos lapsen ei ole mahdollista kulkea koko koulumatkaa omatoimisesti, voi lasta kyyditä osan matkaa autolla ja jättää turvalliselle jättöpaikalle hieman etäämmälle koulusta. Sopiva jättöpaikka voi olla esimerkiksi sellainen linja-autopysäkki, jolta poistuessaan lapsen ei tarvitse ylittää tietä. Jättöpaikan tulee olla sellainen, että lapsi pääsee jättöpaikalta turvallista kävelyreittiä pitkin koululle.

Jos lapsi kulkee kouluun linja-autolla, on lapselle opetettava, miten pysäkillä käyttäydytään ja miten kulkuvälineeseen noustaan ja miten siitä jäädään pois. Muistuta lasta, että ajoneuvon edestä tai takaa ei saa lähteä ylittämään tietä ennen kuin linja-auto on lähtenyt pysäkiltä ja näkyvyys on jälleen hyvä.