Valitse sivu

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen
Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta.

Vuonna 2010 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 12.2.2016.

Tee sähköinen ilmoittautuminen tästä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet kouluilla annettavaan esiopetukseen, postitetaan ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 12.2.2016. Mikäli oppilas ei saa ohjetta ilmoittautumisesta viikon 3 aikana, tulee hänet ilmoittaa 12.2.2016 mennessä toimistosihteerille 044 770 2133.

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja: rehtori, puh. 044 770 2130 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen
Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 12.2.2016 mennessä rehtorille. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Lukuvuoden 2016–2017 koulutyö alkaa 16.8.2016

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan
Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään Vuokkoharjun toimipisteessä, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu. Paikkoja on rajoitetusti.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 13.00 -17.00. Kunnanhallitus vahvistaa iltapäivätoiminnan kuukausimaksun kevään 2016 aikana. Lukuvuonna 2015-2016 kuukausimaksu on 80 euroa (0-4 tuntia/päivä).

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 12.2.2016 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 15.

Lisätietoja: rehtori, puh. 044 770 2130 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133