Valitse sivu

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla.

Ennakkoäänestyspaikka

Vanha Opintien koulu: Opintie 2, 16600 Järvelä

Ennakkoäänestysajat

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan keskiviikosta tiistaihin 17.-23.1.2024.

Aukioloajat ensimmäisessä vaalissa ovat:

  • keskiviikosta perjantaihin klo 9–17
  • lauantaista sunnuntaihin klo 10–15
  • maanantaista tiistaihin klo 9–18

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan keskiviikosta tiistaihin 31.1.-6.2.2024.

Aukioloajat toisessa vaalissa ovat:

  • keskiviikosta perjantaihin klo 9–17
  • lauantaista sunnuntaihin klo 10–15
  • maanantaista tiistaihin klo 9–18

Presidentinvaalin laitosäänestyspaikkoja ovat Nerolan palvelukeskus pe 19.1.2024 klo 10-12 ja Kantamo Kärkölä pe 19.1.2024 klo 13-15. Toisen kierroksen presidentinvaalin laitosäänestyspaikkoja ovat Nerolan palvelukeskus 1.2.2024 klo 13.00 alkaen ja Kantamo Kärkölä 5.2.2024 klo 12.30 alkaen. Vaalitoimitsijat ovat paikalla niin kauan, että kaikki halukkaat ovat ehtineet äänestää.

Ensimmäisen vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 28.1.2024 klo 9–20 ja mahdollisen toisen vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 11.2.2024 klo 9–20. Kärkölän kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Presidentinvaalin vaalipäivän äänestyspaikka on vanha Opintien koulu, Opintie 2, 16600 Järvelä.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Äänestyksen kulkukartta Kärkölän kunnanvirastolla

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi. Kotiäänestyksessä hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä. Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen tehdään keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti (Opintie 2, 16600 Järvelä tai vaalit(a)karkola.fi) tai puhelimitse 044 770 2222.

Uutista päivitetty 16.1.2024 klo 16.10: Lisätty laitosäänestyspaikkojen äänestysajat.