Valitse sivu

Jätehuollon perusmaksun laskutus on alkamassa Salpakierto Oy:n toimialueella. Kevätkaudella lasku lähtee Heinolaan, Kärkölään, Orimattilaan, Sysmään ja Lahteen. Syyspuolella laskutusvuorossa ovat Padasjoki, Myrskylä, Pukkila, Hollola ja Asikkala. Jätehuollon perusmaksusta ja sen perusteista päättää toimialueen jätehuoltoviranomainen, Lahden seudun jätelautakunta, ja sen laskuttaa vuosittain viranomaisen päättämien perusteiden mukaisesti Salpakierto Oy.

Perusmaksulla katetaan Salpakierron toteuttamia kuntien lakisääteisiä jätehuoltopalveluita:

  • lajitteluasemien toiminta
  • Roinaralli-keräyskierrokset
  • vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto
  • jäteneuvonta ja ympäristökasvatus
  • suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito
  • jätehuoltoviranomaisen toiminta

Maksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu ja se veloitetaan kaikista Salpakierron toimialueen vakituisista ja vapaa-ajan rakennuksista kerran vuodessa. Laskulla näkyvä numerosarja on rakennuksen yksilöivä pysyvä rakennustunnus. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä.

Maksuluokka määräytyy Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn Rakennusluokitus 2018 -jaon mukaan:

  • Luokka 1: Asuinrakennukset (Rakennusluokitus 01) -> maksu 33,50 euroa
  • Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (Rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset (Rakennusluokitukset 03-19) -> maksu 20,50 euroa

Asukasmäärä ei vaikuta maksuluokkaan. Jos rakennustiedoissa on virheitä tai muutostarpeita (esimerkiksi, jos rakennus on purettu, käyttötarkoitus tai asuinhuoneistomäärä eivät täsmää), laskun saajan tulee ottaa yhteyttä rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan ja ilmoittaa sen jälkeen mahdolliset muuttuneet tiedot Salpakierron asiakaspalveluun (asiakasnetti.salpakierto.fi).

Jätehuollon perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia rakennuksia. Asunnon omistaja voi hakea jätehuollon perusmaksun poistamista kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta www.lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.

Vastauksia perusmaksusta usein kysyttyihin kysymyksiin osoitteessa salpakierto.fi/useinkysyttyä.

Salpakierto Oy on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %. salpakierto.fi